O aplikaci Dialogin

Dialogin je interaktivní nástroj pro komunikaci mezi výzkumnou agenturou a klientem při řešení výzkumného projektu. Pomocí dialogin klient vždy ví o všech projektových aktivitách a může se tak přímo podílet na jejich dalším vývoji a směru.

Co dialogin zajišťuje?

  • Interaktivní komunikaci ohledně řešeného projektu
  • Data a související projektová dokumentace vždy „při ruce“ pro kompetentní osoby po celém světě
  • Podrobné informace o každém pracovním kroku související s projektem a o odpovědné osobě u dílčích činností
  • Pokud to povaha projektu dovoluje, tak dialogin nabízí multimediální informace (fotky z terenního šetření…) nebo online statistiky u internetových a CATI výzkumů
  • Přejete si první výsledek či graf mnohem dříve než bude závěrečná zprava? Pomocí dialogin naši analytici mohou zveřejnit opravdu čerstvá data již při samotné analýze
  • Pomocí internetového dotazníku mohou uživatelé vznášet své požadavky a usměrňovat tak další vývoj tohoto nástroje
  • Celý systém je dostupný 24 hodin denně